Önüne Geçilmezse Felaket Kapıda

Fındık ve çay üretim bölgesi olan Karadeniz’de son 10 yılda 1 milyon kişi göç etti.
Giresun İl Genel Meclisi Sanayi Ticaret Komisyonunun raporu, geçim kaynağı fındık ve çaya dayalı olan Karadeniz’de son 10 yılda yaşanan göç gerçeğini ortaya koydu. Hazırlanan raporda, “Karadeniz kırsal nüfus fındık ve çay tarımı nedeniyle Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak bölgede göçe bağlı 2000-2010 yılları arasında 1 milyon kişi azalma yaşamıştır. Bu azalma oranı nüfusun yüzde 9’udur. Karadeniz Bölgesi’nde göç nedeniyle kırsal nüfusta yaşanan azalma önlenemez şekilde devam etmektedir. Ülkemizin stratejik ürünlerinden olan fındık tarımıyla uğraşan Karadeniz Bölgesi’nin kırsal nüfusunda azalma yaşandığı gibi genel doğurganlık oranının da az olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

 

TARIM İSTİHDAMINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Kırsal nüfusu koruyabilmek için tarımda istihdamı artıracak görüşlere de yer verilen raporda, “Fındık ve çay üreticilerinin gündelik nitelikli işçi ihtiyacını giderecek bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda strateji belirlenmesi için bir çalıştayın düzenlenmesi, mevzuat geliştirilmesi, faaliyet gösterecek firmaların oluşması ve yapının güçlenmesi gerekmektedir. Bunun için söz konusu alanda faaliyet gösteren firmalara ilk yıllarda işçi sosyal güvenlik maliyetlerinin bir kısmının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması ve nitelikli işçi eğitimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmesi yoluyla teşvik edilmesi yararlı olacaktır. Bu uygulama aynı zamanda tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın azalmasına da katkı sağlayacaktır” denildi.

Yazar: Dereli Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir