Giresun 2020 Fındık Yevmiye ve Patoz Ücretleri Belli Oldu

2020 Fındık Yevmiye ve Patoz Ücretleri Fındık İşçisi Ücreti 2020 Fındık Patoz Ücreti 2 Fındık Yevmiyesi 2020 Fındık İşçisi Ücreti 2020 Fındık Yevmiyesi Kaç Para Oldu Fındık Çekme Ücreti Kaç para Patoz saatlik Ücreti Ne kadar 2020 Patoz Ücreti

2020 Fındık Yevmiye ve Patoz Ücretleri Belli Oldu

1-Yemek işverene (Bahçe sahibine) ait olursa günlük 100.- TL,

2-Yemek İşçilere ait olursa günlük 110.- TL net ücret ödenmesine,

3- Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara;Yemek İşverene ait olursa 120.- TL net ücret ödenmesine, Yemek işçiye ait olursa 130.- TL. net ücret ödenmesine,

4- Hasat Döneminde çalışacak aşçılara 110.- TL net ücret ödenmesine,

5- Patoz Çekim Ücretinin; Ton/Saat Başı 230 ₺ olarak ödenmesine,

6-Fındık hasadın da 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmaması, çalıştıranlar hakkında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71/104. Maddesine göre “Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranma” fiilinden dolayı 2.809.- TL. idari para cezası . Uygulanacağı konusunda basın-yayın ve kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışması yapılmasına,

7-Yol kenarlarında ve yol üzerinde fındık patoz çekim işlemi sonunda ortaya çıkan zürufun asidinin yollara zarar vermesi nedeniyle, zürufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında kamu malına zarar verme, çevre kirliliği yaratma ve emre uymama nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre 2020 yılı için 395.-TL. idari para cezası uygulanması, bu konuda Belediye Başkanlıkları, kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları tarafından gerekli denetimlerin yapmasına, karar verilmiştir