Şivemiz

Giresun Şivesi

Giresun şivesi Giresunca Giresun  şivesi Giresun yöresel ağız Giresun Sözlüğü Giresunca ne demek Giresun yöresel Dili Giresun Şivesi Sözlüğü Giresun Dilinde ne anlama geliyor. Giresun şivesi  Ne demek

A HARFİ

Abrul Nisan Aga Hitap Şekli (arkadaş için)
Ağuşık Yarı Açık Anışık Yarı Açık
Ahacuk İşte Ayam Havanın durumu
Alıştırmak Ateşi Tutuşturmak Alaf Dallardan Hayvan Yemi
Abat olmak Zengin Olmak Akuru Yamaç çapraz gitmek
Aha Burada Anlamında Afur Ahır
Ağaltı Hafif Yiyecek Agıbet Acaba
Ağşak Yün İp Yapma Aracı Acamı Acemi
Accuk Az olan Allancak Hamak’ın atası
Alamuk Buhran veren hava Amel İshal
Angut Aptalca, Avanak Alartı Aydınlık
Akınmak Kayak, Kaymak Aleme Eşkere Ayıp Şeyi Açıkça Yapma
Andır İşe Yaramayan Ağırmak Yüksek Sesle Bağırmak
Anlak Açık Alan Annaklamak Gözetleme, Bakmak
Alaşağı Horonda Eğilmek Artuk Yemekten kalan
Argış Taşımada Yükün Molası Aşak Yün İp Dokuma Parçası
Aşlamak Aşılamak Aşar Turşu ile ilgili
Aşki Nedenin Belli Olması Avu Zehir,Orman Gülü
Ayama Takma İsim Ayı Kulağı Zehirli Bitki
Avruz Doğuran İneğin Sütü ilgili Aşana Evlerde ki Toprak Kısım
Andır galsın Uzak Durulsun Ardaf Aç Gözlü
Allah baynıtmasın Allah iyiliğini versin Akunduk Çam sakızı öncesi, reçine
Atlak Dere’yi Kolay Geçmek Acımak Yaylalarda Bir Bitki

 

B HARFİ

Bat Tahta Çit Başak Toplamadan Kalan Fındık
Batırmak Sokmak Bahalı Fiyatlı
Bayak Az Önce Bece Bu Gece
Bere Koyun Sağım Yeri Beduru Kuyu Kazanı
Boyunbağı Atkı Bezenne Bezelye
Bıçkı Hızar Böcük Böcek
Böğön Bugün Börülce Bir Bitki
Buymak Üşümek Bayak Az Önce
Bızdıklamak Hızla Kosmak,Zıplamak Bahçalamak Fındık Budama
Bıldır Geçen Sene Bibi Büyük Hala
Bişi Önemli veya Gizli Söz Bohça Bezden Taşıma Eşyası
Bidoğrama Azacık Bile Beraber
Bozaltı Alaca Karanlık Boyuna Sürekli
Bucaklık Eski Evde Mutfak Buymak Üşümek
Büngüldemek Yerinde Durmamak Bük Düzlük Arazi
Bürümcek Beyaz Başörtüsü Büz Kanalizasyon Borusu
Böce Fasulye Bidutam Az, Biraz
Bere Koyun Sağım Alanı Bahalı Pahalı
Boydak Yalnız Başına Bosamak İneklerle ilgili
Beri Bura    

C HARFİ

Cahal Cahil Caranak Sağanak Yağmur
Caydak Yalnız, Az Giyinme Caplama Az Kalın Çıta
Camedan Vitrin, Cam Arkası Camadan Keçi kılı Sırt Çantası
Cam Işığı Gaz Lambası Cahdetmek Azmetmek
Cenük Yaylaya Göre, Sahil Ceek Garga Bağıran Ala Karga
Cember Başörtü Çeşidi Cerlemek Densizce Karşı Çıkmak
Cıbban Alkış Cıdık Daldan Kuş Kapanı
Cılk Sulu, Bozulmuş Yumurta Cımbış Komiklik
Cındık Küçük Cırıfta Küçük Ekmek Kızartma
Cingan Çingene Cicik Meme
Cimcik Çimdik Cufarlamak Sıcaktan Bunalmak
Cıvırtmak İshal, Oyun Bozan Cızmak Çizmek
Cara Akıntı Cücük Civciv
Cılga Küçük Ark Crankettirmek Vurmak, Ses Çıkarmak
Ciğikleme Gizlice Gözetleme    

 

Ç HARFİ

 

Çapula Ayakkabı Çavur İz
Çavgun Yağmurun Sızması Çaldırmak Uyumak
Çalpara Kalaylı Tencere Çalpama Sallama
Çangal Uzun Sırık Çeç Ayıklanmış Fındık
Çenti